Mates-El.

Výtejte na stránce s elektro návody

120 000V

  Zdroj pracuje jako kaskádní násobič napětí se šesti stupni. Napájí se z vn transformátoru 20kV s pracovní frekvencí asi 20 - 40kHz. V násobiči je použito šest vn diod na 60kV. Každá z diod je sestavena z 60ks BA159 v sérii. Kondenzátory jsou domácí výroby (hliníková a igelitová fólie). Jako nosná konstrukce násobiče slouží novodurová trubka 38 x 480mm.

    Pozor! Tento zdroj je velmi nebezpečný. Výstupní napětí může být smrtelné a překlenuje vzdálenosti i několik desítek cm. Elektrostatické síly mohou pohybovat s neupevněnými vodiči. Kondenzátory zůstávají nabité i dlouho po vypnutí. Zdroj může poškodit blízká elektronická zařízení a paměťová média. Vysoké napětí způsobuje ionizaci a ozonizaci vzduchu. Výboje vytvářejí ozon a jsou extrémně hlučné. Za případné újmy nebere autor žádnou zodpovědnost. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí.

Násobič

z120kv.png

foto 120Kv

z120kv01.jpg