Mates-El.

Výtejte na stránce s elektro návody

3 fázový zdroj VN 6Kv-3,5A

    Chtěl jsem vyzkoušet, jak se budou chovat výboje při stejnosměrném proudu. Postavil jsem si proto trojfázový zdroj VN. K transformaci je použito celkem 6 MOTů (transformátorů z mikrovlnek). Na každé fázi je jedna dvojice spojená primáry i sekundáry paralelně. Vzniklé dvojice jsou potom zapojeny primáry i sekndáry do hvězdy. Omezení proudu zajišťuje celkem 9 kondenzátorů z mikrovlnek (kapacita okolo 1uF), 3 na každou fázi. Výstupní napětí je usměrněno trojfázovým můstkem. Na ten je potřeba 6 vysokonapěťových diod. Každá z nich vznikla spojením 12ti BY255 (1300V 3A) a snese tedy napětí 15,6kV a proud 3A. Napětí zdroje naprázdno je cca 6kV, Proud do zkratu 3,5A. Ve zrkatu odebírá 3x 11A, tedy 7,6kVA. Zdroj je možno zapojit i se 6ti kondenzátory (z každé větve jeden odebrat) - MOTy se pak zahřívají mnohem méně, ale proud je menší. Ve zdroji byly použity MOTy 1,3,4,5,6 a 8 z

    Výboje z trojfázového zdroje jsou typické hlavně svým zvukem, ve kterém namísto složek 50Hz a 100Hz převládá sdružná frekvence 150Hz a 300Hz. Trojfázově usměrněný proud nikdy neprochází nulovým bodem, a proto výboje tolik nezhasínají. Více je popisovat nebudu, k tomu slouží fotky a videa níže :).

    Pozor! Výstupní napětí transformátorů z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátory mohou zůstat nabité i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.

Nový příspěvek

3faze.png