Mates-El.

Výtejte na stránce s elektro návody

80 000V

Tento zdroj se skládá z jednoho vn trafa z čerobílé televize a násobiče. Trafo je buzeno jakýmkoli polomůstkem s MOSFETy a dává napětí 20kV s frekvencí asi 20kHz. Primár je převiutý na asi 30 závitů vinutých trojitě drátem průměru 0,5mm. K buzení trafa lze použít stejný polomůstek jako v obvodu indukčního ohřevu . Při použití IGBT polomůstku , dvou traf a případně větší kapacity kondenzátorů lze dosáhnout výkonu i 1600VA. Trafa potom mají primáry sériově (každý 15 závitů) a sekundáry paralelně.
    Násobič je sestaven ze dvou kondenzátorů 500p 60kV, jednoho 1n 30kV a čtyř vn diod. Kondenzátory jsou vyrobené z alobalu a igelitu. Každá z diod je sestavena ze šedesáti BA159 v sérii. Ty jsou potom protažené do gumové hadičky a omotané okolo pravítka, které slouží jako nosná konstrukce.
    Naprázdno dává zdroj o trochu vyšší napětí, asi 100kV. Výboje se zapalují při přiblížení elektrod na asi 20 - 15cm. Při oddalování elektrod se díky značnému proudu dají výboje protáhnout až na 35cm (!). Kvůli kondenzátorům v násobiči jsou výboje dosti hlučné. Mají totiž pulzní charakter. Při provozu naprázdno je i ze vzdálenosti tři čtvrtě metru cítit elektrický vítr a elektrostaické síly pohybují s lehkými předměty a přívodními vodiči.

    Pozor! Tento zdroj je velmi nebezpečný. Výstupní napětí může být smrtelné a překlenuje vzdálenosti i několik desítek cm. Elektrostatické síly mohou pohybovat s neupevněnými vodiči. Kondenzátory zůstávají nabité i dlouho po vypnutí. Zdroj může poškodit blízká elektronická zařízení a paměťová média. Vysoké napětí způsobuje ionizaci a ozonizaci vzduchu. Za případné újmy nebere autor žádnou zodpovědnost. Vše děláte jen na vlastní nebezpečí.

Nový příspěvek

zdroj_80kv.gif