Mates-El.

Výtejte na stránce s elektro návody

Vyboje z jednoho motu -2100V

  A nyní: Výboje z jednoho motu. Pokud zapojíte do série se sekundárem 2 až 4 kondenzátory z mikrovlnky, výboje jsou mnohem větší. Já jsem použil 3 kondenzátory s celkovou kapacitou 2,8uF (viz schéma). MOTy takto samozřejmě nelze zatěžovat trvale, protože by se přehřály.

    Pozor! Výstupní napětí transformátoru z mikrovlnné trouby je okolo 2100 Vac. Toto napětí je absolutně smrtící! Kondenzátor může zustat nabitý i po vypnutí. Vše děláte na vlastní nebezpečí. Autor nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě či majetku.